Parning gjord mellan Anni och Bosse hoppas på valpar i slutet av september 2023